Sumo Movie Stills
Sumo Movie Stills

Cast – Shiva, Priya Anand, Yoshinori Tashiro, VTV Ganesh, Yogi Babu
Directed by S. P. Hosimin
Music by Nivas K. Prasanna
Cinematography – Rajiv Menon
Edited by Praveen K. L.
Production Company – Vels Film International
Produced by Dr. Ishari K. Ganesh

Sumo Movie Stills
Sumo Movie Stills
Sumo Movie Stills
Sumo Movie Stills
Sumo Movie Stills
Sumo Movie Stills
Sumo Movie Stills
Sumo Movie Stills