அம்மாவின் இழப்பு நிச்சயம் நம்ப முடியாத ஒன்று - சிம்பு வெளியிட்ட அறிக்கை! | #RIPManimegalai