Dev Movie Poster
Dev Movie Poster

Dev Movie Poster : காதல், ஸ்டைல், வீரம் என்று முப்பரிமாணத்தையும் பிரதிபலிக்கும் கார்த்தியின் ‘தேவ்’ படத்தின் கதாபாத்திரம் ‘தேவ் ராமலிங்கம்’.

Voguish looks, colorful visuals and what else? It looks like DEV brings up such an amazing value of elegance that everyone would fall in love undoubtedly. But it’s not just about Love and Romance, but DEV brings up a strong premise as filmmaker Rajath Ravishankar claims.

“The protagonist happens to be a youngster, who has to fight against some challenging odds to accomplish what he wants. DEV has lots of elements that will be enjoyed and discussed by contemporary youngsters,” says filmmaker Rajath, who continues to add that he was inspired by his favorite cricketer Kapil Dev to name his hero so.  Well, the name holds the short form, but his full name happens to be Dev Ramalingam.

Dev Movie Poster
Dev Movie Poster
Dev Movie Poster
Dev Movie Poster