‘நான் சொல்வதற்கு, நீங்கள் அனுமதித்தால்..’ சோனியா காந்தி பேச்சு

நீங்களே பேசிட்டு இருந்தா நான் எப்படி பேசுறது? - கடுப்பான Andrea Jeremiah | HD