அப்பா இல்லனா நான் ஒண்ணுமே இல்ல – மேடையில் கண் கலங்கிய துருவ் விக்ரம்