Gold and Silver Price 05.12.18

Gold and Silver Price 05.12.18 : 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை, நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ.25 அதிகரித்து 1 கிராமிற்கு ரு. 2,930 நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

8 கிராம் தங்கத்தின் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ.200 அதிகரித்து ரூ.23,440 ரூபாயும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை, 1 கிராமிற்கு ரூ.3,076 ஆகவும் மற்றும் 8 கிராம் ரூ.24,608 ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

நேற்றைய விலையில் 24 கேரட் தங்கம், 1 கிராமிற்கு 3,056 ரூபாய் ஆகவும், 8 கிராம் தங்கத்தின் விலை 24,448 ரூபாய் ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு இருந்தது குறி்ப்பிடத்தக்கது.

அதேபோல, இன்றைய வெள்ளியின் விலை, நேற்றைய வெள்ளி விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமும் இன்றி, 1 கிராம் வெள்ளியின் விலை ரு.41.40 ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

1 கிலோ வெள்ளியின் விலையும் எந்த மாற்றமும் இன்றி நேற்றைய விலையான ரு.41,400 ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து தற்போது அதிகரித்து வரும் நிலையில், வெள்ளியின் விலை குறைந்து இருப்பது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.