தனுசு ராசி நேயர்களே படம் எப்படி இருக்கு? – ரசிகர்களின் கருத்து