தளபதி 67 படத்தைத் தயாரிக்கப் போகும் முன்னணி நடிகரின் தந்தை