விஜயின் முடிவால் வந்த சிக்கல்.. கடைசியில் லோகேஷ் எடுத்த முடிவு

YouTube video