பிகிலை விட வேற லெவல்ல இருக்கு – ஜடா படம் பற்றி மக்கள் கருத்து