துக்கம் தொண்டையை அடைக்குது - Vivek-கின் மறைவிற்கு கதறி அழுத வடிவேலு | RIP Vivek