Gold and Silver Price 08.12.18

Gold And Silver Price 08.12.18 : 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை, நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமும் இன்றி 1 கிராமிற்கு ரு. 2,960 நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

8 கிராம் தங்கத்தின் விலையும் நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமும் இன்றி ரூ.23,680 ரூபாயும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை, 1 கிராமிற்கு ரூ.3,110 ஆகவும் மற்றும் 8 கிராம் ரூ.24,368 ஆகவும் நேற்றைய விலையையே நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

நேற்றைய விலையில் 24 கேரட் தங்கம், 1 கிராமிற்கு 3,110 ரூபாய் ஆகவும், 8 கிராம் தங்கத்தின் விலை 24,368 ரூபாய் ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு இருந்தது குறி்ப்பிடத்தக்கது.

அதேபோல, இன்றைய வெள்ளியின் விலை, நேற்றைய வெள்ளி விலையில் இருந்து முறையே 0.20 காசுகள் குறைந்து, 1 கிராம் வெள்ளியின் விலை ரு.41.20 ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

1 கிலோ வெள்ளியின் விலை 200 காசுகள் குறைந்து ரு.41,200ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இன்றைய நிலவரப்படி, தங்கத்தின் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை, மேலும் வெள்ளியின் விலை நேற்று அதிகரித்து இருந்த நிலையில் , இன்று வெள்ளியின் விலை சற்று குறைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது