எல்லை மீறிய கவர்ச்சியில் வாளமீனு

சூரரைப் போற்று படவாய்ப்பு சும்மா கிடைத்து விடவில்லை

மாலத்தீவு கடற்கரையில் ரகுல் ப்ரீத்தி சிங்