எல்லாருக்கும் இரண்டாவது வணக்கம்., தயாரிப்பாளர் சங்க தேர்தலில் சந்தானத்தின் மரண கலாய் பேச்சு...! | HD