அமெரிக்காவை சேர்ந்த 66 வயதான முதியவரின் பெயர், ஜிம் புரூல். நூற்றுக்கணக்கில் ஸ்ட்ரா மற்றும் சிகரெட்களை வாயில் வைத்து பல உலக சாதனைகளை செய்தவர்.

2003 – ஆம் ஆண்டு ஒரே நேரத்தில் 159 சிகரட்டுகளை புகைத்து, உலக சாதனை படைத்தவர். தற்போது, தனது சாதனையை தானே முறியடிக்க முயற்சி செய்துள்ளார்.

அதாவது , ஒரே நேரத்தில் 160 சிகரெட்களை வாயில் வைத்து, புகைத்து உலக சாதனை படைக்க முயன்றார்.

ஆனால், வயதான காரணத்தினால் அவரது வாயில் 130 சிகரெட்களே வைக்க முடிந்தது. எனவே உலக சாதனைக்கு முயன்ற அவரது முயற்சி தோல்வி அடைந்தது.

Mohan Krishnamoorthy is one of the senior staff at Kalakkal Cinema, He has been working in the Tamil Entertainment industry for almost a decade. He has been instrumental in gathering and reviewing our content.