தமிழகத்தில், பொறியியல் கலந்தாய்வு எப்போது? : கல்வித்துறை தகவல்

Soori ரொம்ப பழைய பீசு..இப்போதான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்🤣 - அரங்கை அதிரவிட்ட Karthi 🔥| Viruman PressMeet