4 நாளில் வெந்து தணிந்தது காடு படத்தின் மொத்த வசூல் எவ்வளவு? இந்த ஒரே இடத்தில் மட்டும் மோசமா? பாக்ஸ் ஆபிஸ் ரிப்போர்ட் இதோ

YouTube video
Lakshman Dhoni is a creative writer his interests are majorly in regional cinema, Upcoming movies, reviews, Actor and Actress profiling and related stories.