ஆதிரை சொன்ன வார்த்தை.. கூண்டோடு மொத்தமாக வெளியே துரத்தும் குணசேகரன், ஷாக் கொடுத்த சக்தி

YouTube video
Lakshman Dhoni is a creative writer his interests are majorly in regional cinema, Upcoming movies, reviews, Actor and Actress profiling and related stories.