ஆப்கானை விட்டு, வெளியேறும் மக்களை தடுக்கக் கூடாது : உலக நாடுகள் வலியுறுத்தல்

அடுத்தடுத்த 2 படங்கள் ரிலீஸ் - மகிழ்ச்சியில் Vijaysethupathi ரசிகர்கள்! | Laabam, Tughlaq Durbar