Gold and Silver Price 28.11.18

Gold and Silver Price 28.11.18 :

22 கேரட் தங்கத்தின் விலை, நேற்றைய விலையான 2,938 -ல் இருந்து ரூ.4 குறைந்து 1 கிராமிற்கு ரு.2,934 ரூபாயும், 8 கிராம் நகையின் விலை நேற்றைய தங்கத்தின் விலையான 23,504 ரூபாயில் இருந்து ரூ.32 குறைந்து ரூ.23,472 ரூபாயும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை, 1 கிராமிற்கு ரு.3,088 ஆகவும் மற்றும் 8 கிராம் ரூ.24,704 ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

நேற்றைய விலையில்,24 கேரட் தங்கம், 1 கிராமிற்கு 3,092 ரூபாய் ஆகவும், 8 கிராம் தங்கத்தின் விலை 24,736 ரூபாய் ஆகவும் இருந்தது குறி்ப்பிடத்தக்கது.

தங்கத்தின் மீதான சுங்கவரி, சர்வதேச சந்தைகளில் தங்கம், வெள்ளி விலைகளுக்கான அவுன்ஸ் மதிப்பின் மாறுபாடு போன்றவை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் நாள்தோறும் மாற்றத்தினை உண்டாக்குகிறது.

அதேபோல, இன்றைய வெள்ளியின் விலை , நேற்றைய வெள்ளி விலையான ரூ.41.30-ல் இருந்து முறையே 5 காசுகள் குறைந்து 1 கிராம் வெள்ளியின் விலை ரு.41.25. ஆகவும், மற்றும் நேற்றைய 1 கிலோ வெள்ளி விலையான 41,300 ரூபாயி்லிருந்து 50 காசுகள் குறைந்து 1கிலோ வெள்ளியின் விலை ரு.41,250ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here