Gold And Silver Price 26.12.18 

Gold And Silver Price 26.12.18  : 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை, நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ.2 அதிகரித்து 1 கிராமிற்கு ரு. 2,974 நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

8 கிராம் தங்கத்தின் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ.16 அதிகரித்து ரூ.23,792 ரூபாயும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை, 1 கிராமிற்கு ரூ.3,127 ஆகவும் மற்றும் 8 கிராம் ரூ.25,016 ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

நேற்றைய விலையில் 24 கேரட் தங்கம், 1 கிராமிற்கு 3,125 ரூபாய் ஆகவும், 8 கிராம் தங்கத்தின் விலை 25,000 ரூபாய் ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு இருந்தது குறி்ப்பிடத்தக்கது.

அதேபோல, இன்றைய வெள்ளியின் விலை, நேற்றைய வெள்ளி விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமும் இன்றி , 1 கிராம் வெள்ளியின் விலை ரு.41.30 ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

1 கிலோ வெள்ளியின் விலையும் நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமும் இன்றி, ரு.41,300 ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தங்கத்தின் விலை குறைந்து வந்த நிலையில்,தற்போது தங்க விலை அதிகரித்து இருப்பது மக்களை சற்று வருத்தத்தில் ஆழ்த்தி இருந்தாலும், வெள்ளியின் விலை மாறாமல் அப்படியே இருப்பது மக்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

Mohan Krishnamoorthy is one of the senior staff at Kalakkal Cinema, He has been working in the Tamil Entertainment industry for almost a decade. He has been instrumental in gathering and reviewing our content.