Gold And Silver Price 03.12.18

Gold And Silver Price 03.12.18 : 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை, நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ.10 குறைந்து 1 கிராமிற்கு ரு. 2,890 நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

8 கிராம் தங்கத்தின் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ.80 குறைந்து ரூ.23,120 ரூபாயும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை, 1 கிராமிற்கு ரூ.3,046 ஆகவும் மற்றும் 8 கிராம் ரூ.24,368 ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

நேற்றைய விலையில் 24 கேரட் தங்கம், 1 கிராமிற்கு 3,057 ரூபாய் ஆகவும், 8 கிராம் தங்கத்தின் விலை 24,456 ரூபாய் ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு இருந்தது குறி்ப்பிடத்தக்கது.

அதேபோல, இன்றைய வெள்ளியின் விலை, நேற்றைய வெள்ளி விலையில் இருந்து முறையே 0.10 காசுகள் அதிகரித்து, 1 கிராம் வெள்ளியின் விலை ரு.41.20 ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

1 கிலோ வெள்ளியின் விலை 100 காசுகள் அதிகரித்து ரு.41,200ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வரும் நிலையில், வெள்ளியின் விலை சற்று அதிகரித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Mohan Krishnamoorthy is one of the senior staff at Kalakkal Cinema, He has been working in the Tamil Entertainment industry for almost a decade. He has been instrumental in gathering and reviewing our content.