Gold And Silver Price 03.12.18

Gold And Silver Price 03.12.18 : 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை, நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ.10 குறைந்து 1 கிராமிற்கு ரு. 2,890 நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

8 கிராம் தங்கத்தின் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ.80 குறைந்து ரூ.23,120 ரூபாயும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை, 1 கிராமிற்கு ரூ.3,046 ஆகவும் மற்றும் 8 கிராம் ரூ.24,368 ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

நேற்றைய விலையில் 24 கேரட் தங்கம், 1 கிராமிற்கு 3,057 ரூபாய் ஆகவும், 8 கிராம் தங்கத்தின் விலை 24,456 ரூபாய் ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு இருந்தது குறி்ப்பிடத்தக்கது.

அதேபோல, இன்றைய வெள்ளியின் விலை, நேற்றைய வெள்ளி விலையில் இருந்து முறையே 0.10 காசுகள் அதிகரித்து, 1 கிராம் வெள்ளியின் விலை ரு.41.20 ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

1 கிலோ வெள்ளியின் விலை 100 காசுகள் அதிகரித்து ரு.41,200ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வரும் நிலையில், வெள்ளியின் விலை சற்று அதிகரித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.