கிடு கிடுவென உச்சத்திற்கு ஏறிய அல்லு அர்ஜுன் சம்பளம்.. புஷ்பா 2 படத்துக்காக எவ்வளவு வாங்குகிறார் தெரியுமா??

YouTube video
Lakshman Dhoni is a creative writer his interests are majorly in regional cinema, Upcoming movies, reviews, Actor and Actress profiling and related stories.