Tsunami Warning
Tsunami Warning

Tsunami Warning :

“கலிடோனியாவில் சுனாமி எச்சரிக்கை: நியூ கலிடோனியா அரசாங்கம் இந்த செய்தியை வெளியிட்டது – பாதுகாப்பான புகலிடம் நோக்கி உடனடியாக வெளியேறுவதற்கான உத்தரவு” பசிபிக் தீவு நியூ கலிடோனியாவிற்கு சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நாட்டின் கடலோரப் பகுதியில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. 7.6 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. சுனாமி அலைகள் 3 மீட்டர் உயரத்திற்கு நியூ கலிடோனியா மற்றும் வனூட்டு ஆகிய இடங்களுக்கு சென்றன.

பூகம்பம் ஒரு ஆழமற்ற 10 கிமீ (6 மைல்) ஆழம் மற்றும் புதன் மதியம் உள்ளூர் நேரம் நியூ கலிடோனியா, ஒரு பிரெஞ்சு பிரதேசத்தின் பகுதியாக உள்ள லாய்லிட்டி தீவுகளுக்கு தென்கிழக்கு 155 கிமீ (95 மைல்) தென்கிழக்கு ஆகும்.

நிலநடுக்கத்தின் மையப்பகுதியில் 1,000 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள தீவுகளுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் சுனாமி அலைகள், பூகம்ப சுனாமி எச்சரிக்கை மையம் (PTWC), அலைகள் மூன்றில் ஒரு மீட்டர் உயரத்திற்கு அடைய முடியும் என்று எச்சரித்துள்ளது.

நிலநடுக்கம் மேற்பரப்புக்கு அருகே இருக்கும்போது பூமியதிர்ச்சிகள் பொதுவாக மிகவும் அழிவுகரமானவையாகும், இருப்பினும் சேதம் அல்லது அழிவு அலைகளின் ஆரம்ப அறிக்கைகள் எதுவும் இல்லை.