Trisha’s Blasting Speech :

Trisha’s Blasting Speech :  நான் NKP பார்க்கல, ஆனால்? – திரிஷா ஓபன் டாக்

தோனியை இனி களத்தில் பார்ப்பது கடினம் – கங்குலி ஓபன் டாக்

Trisha's Blasting Speech About NKP - She Sees Ajith As Super Star! | Thala Ajith | nerkonda Paarvai