Monday, October 14, 2019
Home Tags Weight Reduce After Delivery

Tag: Weight Reduce After Delivery

பிரசவத்தால் அதிகரித்த எடையை இயற்கையாகக் குறைக்கும் வழிகள்!

Weight Reduce After Delivery பிரசவத்தால் அதிகரித்த எடையை இயற்கையாகக் குறைக்கும் வழிகள்! பெரும்பாலான பெண்களுக்கு பிரசவத்துக்குப் பிறகு, உடல் எடை அதிகரிக்கும். பிரசவத்தின்போது ஏற்பட்ட பலவீனத்தைப் போக்குவதற்காக நிறைய உணவுகளைக் கொடுப்பார்கள். அதுவும்...