Saturday, July 2, 2022Home Tags Irumbai Baba Temple

Tag: Irumbai Baba Temple

பாபா கோவிலுக்கு ரூ 25 நிதி அளியுங்கள் – இரும்பை பாபா கோவில் நிர்வாகிகள்...

ஸ்ரீ பாபாவின் ஆசீர்வாதத்துடன் இரும்பை பாபா கோயில் முடிவடைகிறது. கோவில் உடம்பு கழக நிர்வாகிகள் நிதி உதவி கேட்டுள்ளனர். Donation Request to Baba Temple : இது குறித்து நிர்வாகிகள் கேட்டு கொண்டதாவது,...