Saturday, May 30, 2020
Home Tags காவல்துறை உங்கள் நண்பன்

Tag: காவல்துறை உங்கள் நண்பன்

பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளை பேசும் காவல்துறை உங்கள் நண்பன்

காவல்துறை உங்கள் நண்பன் : சினிமாவில் அழகான மற்றும்  இனிமையான குரல் எப்போதுமே ஒரு நடிகைக்கு முக்கியமான அங்கமாக இருக்கிறது. தன்னுடைய தனித்துவமான உச்சரிப்புகளால், பல முன்னணி கதாநாயகிகளுக்கு குரல் கொடுத்த ரவீணா ரவி,...