பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் நடிக்கப் போகிறாரா ஆலியா மானசா?? அவரே சொன்ன பதில்

மொழி என்பது வெறும் Sound தான்.அதை திணிக்காதீங்க😱 -CWC Fame Santhosh Prathap Speech👏| Kalakkal Cinema