20 வகை பிரதோஷ விரதங்கள்; பலன்கள்

தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் அமைய போகிறது😍 - ரிஷபம் ராசி சனி பெயர்ச்சி 2023 | Rasi Palan | A.Muthukumar