வெளிநாட்டில் சிகிச்சையா?? என்ன ஆச்சு சமந்தாவுக்கு!!… வெளியான பதர வைக்கும் தகவல்!.

100 கோடி கொடுத்து தாறுமாறா நடிக்க நான் ஒன்னும் தரக்கேட்டு போல🔥 - Ramarajan Sema Mass Speech