துவண்டு போயிருந்தால் விஜய் சூப்பர் ஸ்டார் LEVEL-க்கு வந்திருக்க முடியாது‌ - P.T செல்வகுமார் அதிரடி.!