விஜயை மட்டம் தட்ட பெரிய அரசியல் சதி நடக்குது - புலி பட தயாரிப்பாளர் பி.டி செல்வகுமாரின் பேட்டி