புலி திரைப்படத்தால் ஏற்பட்ட கஷ்டம், வெளிய கூட சொன்னதில்லை - PT.செல்வகுமார் உருக்கமான பேச்சு.!!