கொண்டாட வேண்டிய நேரத்துல சும்மா இருந்துட்டு – People Celebrate APJ.Abdul Kalam’s Birthday!