ஒரே ஒரு ராஜ்ய சபா பதவி தந்தா போதும்.! - Santhanam Open Talk | Parris Jeyaraj Press Meet