படப்பிடிப்பில் பாம்பை என்மேலே விட்டாங்க – ராய் லட்சுமி Angry Speech | jai | Neeya 2 Press Meet

படப்பிடிப்பில் பாம்பை என்மேலே விட்டாங்க - ராய் லட்சுமி Angry Speech | jai | Neeya 2 Press Meet