கிடுகிடுவென உயர்ந்த அனிருத்தின் சம்பளம்.. ஒரு படத்துக்கு எவ்வளவு வழங்குகிறார் தெரியுமா??

Rajini-யுடன் அடுத்த படம் எப்போது?😱 - ரகசியம் சொன்ன KS.Ravikumar😍 | Rajinikannth | HD