ஊசி இடம் கொடுக்காம நூல் நுழையாது – தெறிக்க விட்ட பாக்யராஜ்