Interview With Vimal :

Interview With Vimal :  எவ்வளவு தாங்குமோ அவ்வளவு தான் அடி வாங்க முடியும் – விமலுடன் சிறப்பு பேட்டி | Kalavani 2 | BIGG BOSS | Oviyaa

பேட்டியால் வந்த ஆப்பு, வடிவேலுக்கு எதிராக ஒன்று திரண்ட இயக்குனர்கள் – வலுக்கும் கண்டனங்கள்.!

எவ்வளவு தாங்குமோ அவ்வளவு தான் அடி வாங்க முடியும் - விமலுடன் சிறப்பு பேட்டி | Kalavani 2 | BIGG BOSS