என் உயிர் போவதற்குள் இதை நிச்சயம் செய்வேன்.. அஜித் கொடுத்த பேட்டி

என்னை ஏமாத்திட்டாங்க!😲🔥 - Interview With Actress Athulya Ravi😱 | Yenni Thuniga | S.K.Vettri Selvan