தளபதி 65 இயக்குனர் இவர்தான்..? – கொண்டாடும் ரசிகர்கள்