Gold and Silver Price 06.12.18

Gold And Silver Price 06.12.18 : 

22 கேரட் தங்கத்தின் விலை, நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ.5 அதிகரித்து 1 கிராமிற்கு ரு. 2,935 நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

8 கிராம் தங்கத்தின் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ.40 அதிகரித்து ரூ.23,480 ரூபாயும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை, 1 கிராமிற்கு ரூ.3,081 ஆகவும் மற்றும் 8 கிராம் ரூ.24,648 ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

நேற்றைய விலையில் 24 கேரட் தங்கம், 1 கிராமிற்கு 3,076 ரூபாய் ஆகவும், 8 கிராம் தங்கத்தின் விலை 24,608 ரூபாய் ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு இருந்தது குறி்ப்பிடத்தக்கது.

அதேபோல, இன்றைய வெள்ளியின் விலை, நேற்றைய வெள்ளி விலையில் இருந்து முறையே 0.05 காசுகள் குறைந்து, 1 கிராம் வெள்ளியின் விலை ரு.41.35 ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

1 கிலோ வெள்ளியின் விலை 50 காசுகள் குறைந்து ரு.41,350ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், வெள்ளியின் விலை சற்று குறைந்து வருவது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Mohan Krishnamoorthy is one of the senior staff at Kalakkal Cinema, He has been working in the Tamil Entertainment industry for almost a decade. He has been instrumental in gathering and reviewing our content.