25-வது நாளிலும் சென்னையை அதிர வைத்த பிகில் – பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் நிலவரம்