எஸ்.பி.பாலசுப்பிரமணியம் உடலுக்கு காவல்துறை மரியாதை - முதல்வருக்கு பாரதிராஜா நன்றி | #RIPSPB | SPB