32nd Margazhi Mahotsav Inauguration & Award Function Stills
32nd Margazhi Mahotsav Inauguration & Award Function Stills

32nd Margazhi Mahotsav Inauguration & Award Function held at Chennai. K Bhagyaraj, YG Mahendran, Nithyasree Mahadevan, Mrs YG Rajalakshmi Parthasarathy, Sudha Mahendra, Madhuvanti Arun, Poornima Bhagyaraj at the event.

32nd Margazhi Mahotsav Inauguration & Award Function Stills
32nd Margazhi Mahotsav Inauguration & Award Function Stills

32nd Margazhi Mahotsav Inauguration & Award Function Stills
32nd Margazhi Mahotsav Inauguration & Award Function Stills
32nd Margazhi Mahotsav Inauguration & Award Function Stills
32nd Margazhi Mahotsav Inauguration & Award Function Stills
32nd Margazhi Mahotsav Inauguration & Award Function Stills
32nd Margazhi Mahotsav Inauguration & Award Function Stills
32nd Margazhi Mahotsav Inauguration & Award Function Stills
32nd Margazhi Mahotsav Inauguration & Award Function Stills
32nd Margazhi Mahotsav Inauguration & Award Function Stills
32nd Margazhi Mahotsav Inauguration & Award Function Stills
32nd Margazhi Mahotsav Inauguration & Award Function Stills
32nd Margazhi Mahotsav Inauguration & Award Function Stills
32nd Margazhi Mahotsav Inauguration & Award Function Stills
32nd Margazhi Mahotsav Inauguration & Award Function Stills
32nd Margazhi Mahotsav Inauguration & Award Function Stills
32nd Margazhi Mahotsav Inauguration & Award Function Stills
32nd Margazhi Mahotsav Inauguration & Award Function Stills
32nd Margazhi Mahotsav Inauguration & Award Function Stills
32nd Margazhi Mahotsav Inauguration & Award Function Stills
32nd Margazhi Mahotsav Inauguration & Award Function Stills