மிஷ்கினின் அடுத்த படத்தில் அஜித் பட வில்லன் – யாரும் எதிர்பாராத கூட்டணி..!