போலி கணக்கால் வந்த வினை – அபிராமி எடுத்த அதிரடி முடிவு..!