போனி கபூரின் அடுத்த தமிழ் ஹீரோ.., இயக்குனர் பற்றி வெளியான தகவல்..!