பாதியில் நின்ற மாநாடு.. கலாய்த்தவர்களுக்கு தயாரிப்பாளர் பதிலடி..!